• products-cl1s11

LNG Bitki

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    LNG Bitki Azot Generator Təchizatı Sənaye Azot Maşın

    Birgə neft qazı (APG) və ya əlaqəli qaz, ya neftdə həll edilmiş, ya da rezervuardakı yağın üstündəki sərbəst “qaz qapağı” kimi neft yataqları olan təbii bir qaz növüdür. Qaz işləndikdən sonra müxtəlif yollarla istifadə edilə bilər: satılır və təbii qaz paylayıcı şəbəkələrə daxil edilir, mühərriklər və ya turbinlərlə yerində elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunur, ikincil bərpa üçün yenidən atılır və gücləndirilmiş neft çıxarılmasında istifadə olunur, qazdan çevrilir sintetik yanacaq istehsal edən və ya neft-kimya sənayesi üçün xammal kimi istifadə olunan mayelərə.